Vyberte stranu

CZEŚĆ!

Volám sa Mária a som prekladateľka z poľského jazyka.

Na trhu je množstvo prekladateľov a množstvo agentúr. No Vy sa môžete obrátiť na mňa s istotou, že to, čo si dohodneme na začiatku, na konci bude platiť. Ponúkam odbornosť, pretože pri náročných technických prekladoch spolupracujem s ľuďmi, ktorí sú odborníkmi vo svojom odvetví. Počas mojej praxe sa najčastejšie venujem prekladu odborných textov z oblasti stavebníctva, marketingu, obchodu,  zdravotníctva, techniky, cestovného ruchu, literatúry, histórie.

PREKLADATEĽKA

na voľnej nohe

Zvyknem hovoriť, že základom všetkého je dobrá komunikácia. Tak v osobnom ako aj v pracovnom vzťahu. Neustála komunikácia, umenie výberu správnych slov a každodenný kontakt s Poľskom vzhľadom na jeho prihraničnú blízkosť boli dôvodom pre výber štúdia prekladateľstva a tlmočníctva. Štúdium som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore poľský jazyk a kultúra. Keď som pred rokmi začínala s prekladateľstvom, nemala som ani len tušenie, že sa stane mojou vášňou, koníčkom a tiež živobytím. Rada Vám pomôžem s prezentáciou firmy v poľskom jazyku, či s komunikáciou s Vašimi obchodnými partnermi na profesionálnej úrovni. Teda ak potrebujete prekladateľa z poľštiny, práve ste ho našli.

MILOVNÍČKA POĽSKEJ

kultúry a jej reálií

Milujem Poľsko. Milujem Poliakov. A poľské „pierogi“ sú pre mňa sväté. Tie s mletým mäskom. Poľsko je nádherné, od prímorskej Gdyni, skrz historickým Krakovom až po Zakopané so svojou povestnou obchodnou uličkou. Ale Poľsko je tiež nádherné pre svoje reálie, pre jeho históriu, bojovnosť a nakoniec, Poliaci sú podľa mňa najmilší národ. Sú to aj obchodníci, ale sú priateľskí a predovšetkým dobrosrdeční. Vedeli ste, že Poliaci sú európskym lídrom vo výrobe vodky? Keď je príležitosť, stačí aby som si sadla na herbatkę (čaj) na námestí v Krakove, zavriem oči a počúvam Poliakov a ich vravu. Mojou vášňou je tiež smutná história holokaustu. Vždy, keď idem tlmočiť do múzea v Osvienčime (Oświęcim) premýšľam nad ľuďmi, ktorí tam ešte pred pár rokmi museli tráviť dlhé mesiace a roky v neslobode a my sa dnes môžeme slobodne prejsť po miestach, kde oni o tej slobode snívali.

Mgr. Mária Grigľová | Preklady z poľštiny

Copyright © 2024 | Privacy Policy
Preklady z poľštiny