Mária Grigľová

Jazykové riešenia poľštiny nielen na Orave

Plánujete rozšíriť portfólio svojich výrobkov a služieb? Chcete komunikovať s poľskými obchodnými partnermi na profesionálnej úrovni? Preklady z a do poľského jazyka vám vypracujem spoľahlivo a odborne.

Volám sa Mária Grigľová a už viac ako 10 rokov sa venujem prekladu z a do poľského jazyka. Rada sa stanem nápomocnou pri uzatváraní vašich nových obchodných príležitostí. Pomôžem vám, alebo vašej firme pri spolupráci s poľskými klientmi. Môžete sa na mňa obrátiť s požiadavkou na preklady, tlmočenie a korektúry textov v slovenčine a poľštine.

ROKOV PRAXE

%

ODBORNOSŤ

ŠÁLOK KÁVY

OBRÁŤTE SA NA PROFESIONÁLNEHO PREKLADATEĽA

A ušetríte. Neexistujú dvaja rovnakí prekladatelia a rovnako neexistujú dva identické preklady. Prekladateľa treba spoznať podľa jeho práce, nie len podľa ceny. Verte, že nikto nechce zobrať preklad po predchádzajúcom ,,prekladateľovi“ a len ho opraviť, prerobiť. Stáva sa to často. Veľa strán na preklad x cena, nižšia cena vyhráva a odrazu nastane potreba zháňať iného prekladateľa, ten bude pýtať vyššiu cenu za expresný preklad a počiatočná cena sa predraží niekoľkonásobne. Verte, stáva sa to až príliš často.

Prekladateľ, profesionál, Vám po oslovení vypracuje cenovú ponuku, stanoví termín odovzdania prekladu a počas celej doby práce, pokiaľ sa jedná o odborné texty, môže s Vami komunikovať ohľadom použitých napr. skratiek v texte, ktoré sú zrejmé len Vám. Pokiaľ sa stane, že preklad nestihne v dohodnutom termíne, prekladateľ – profesionál, Vám to dá vopred vedieť, nemusíte ho kontaktovať sami.

 

z

Oslovte nových, potencionálnych zákazníkov na poľskom trhu.

6

Zvýšte konkureniceschopnosť svojho podniku na trhu.

w

S klientmi a partnermi komunikujte bez jazykových bariér.