mgr. Mária grigľová

Preklady z poľštiny

Moje služby

Preklady

Ak mi zveríte vaše texty, garantujem, že vám vrátim ich kvalitné a starostlivo preložené verzie, pripravené pre vás alebo vašich zákazníkov.

Tlmočenie

Ak potrebujete tlmočníka ku pracovným rokovaniam, alebo cestujete do Poľska a potrebujete sprievodcu, som tu pre vás.  

l

Korektúry

Jedálne lístky, brožúry, katológy, diplomové práce. Všetko lepšie vyzerá po správnej gramatickej či štylistickej korektúre.

o mne

Zvyknem hovoriť, že základom všetkého je dobrá komunikácia. Tak v osobnom ako aj v pracovnom vzťahu. Neustála komunikácia, umenie výberu správnych slov a každodenný kontakt s Poľskom vzhľadom na jeho prihraničnú blízkosť boli dôvodom pre výber štúdia prekladateľstva a tlmočníctva.